DRUKI

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


Kupujący może skorzystać z podanego wzoru odstąpienia od umowy.
Sklep KOLOR
ul. Słowackiego 6
33-100 Tarnów
tel.791-489-122

Stosowne oświadczenie woli należy wysłać na podany adres sklepu lub przesłać w formie elektronicznej
(np.e-mail).